Skip to content Skip to footer

Beton jako wytrzymały materiał budowlany

Beton wykorzystywany był jako materiał budowlany już w starożytności. Jednak stopniowy rozwój konstrukcji betonowych nastąpił o wiele później, kiedy to zaczęto na skalę przemysłową produkować sztuczny cement. Konstrukcje betonowe to konstrukcje z betonu niezbrojonego, żelbetu ze zbrojeniem zwykłym oraz betonu z wysokogatunkowym zbrojeniem, czyli betonu sprężonego.

Konstrukcje betonowe

Rozwój konstrukcji betonowych nastąpił bardzo szybko, zwłaszcza w porównaniu do okresu rozwoju konstrukcji wykonanych z drewna, kamienia czy cegły. Konstrukcje betonowe stosowane są praktycznie we wszystkich dziedzinach budownictwa, począwszy od lądowego i wodnego, a skończywszy na naziemnym i podziemnym. Konstrukcje betonowe dzielą się na konstrukcje betonowe monolityczne, prefabrykowane oraz zespolone. Beton służy do wykonywania rozmaitych elementów konstrukcyjnych. Można również poddawać je dowolnym obróbkom, np. poprzez cięcie betonu lub wykonywanie w nim nawierceń. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dowolnych kształtów i bardzo bogatych form architektonicznych.

Mechaniczne właściwości betonu

Wytrzymałość jest podstawową właściwością mechaniczną betonu. Od niej zależą również właściwości pochodne, takie jak odporność na docisk czy rozciąganie. Wytrzymałość betonu zależy głównie od jakości kruszywa, uziarnienia oraz ilości wody i cementu, a także technologii produkcyjnej danej mieszkanki betonowej. Znaczenie mają również warunki dojrzewania betonu w konstrukcji oraz jego wiek. Ze względu na dużą wytrzymałość, cięcie betonu lub wiercenie w betonie może być trudne bez odpowiedniego sprzętu. Najpowszechniej do tego celu wykorzystywana jest technika diamentowa. Dzięki niej wiercenie otworów w betonie jest dużo bardziej precyzyjne oraz skuteczniejsze.

Zastosowanie betonu

Konstrukcje żelbetonowe monolityczne wykorzystywane są przede wszystkim w rozmaitych obiektach inżynierskich, np. wysokich budynkach, zaporach wodnych czy mostach. Na każdym z nich wykonać można wiercenie otworów w betonie. Konstrukcje żelbetonowe prefabrykowane znajdują natomiast swoje zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym oraz przemyśle halowym. Sprężony beton używany jest z kolei pod postacią kablobetonu i strunobetonu, przede wszystkim w wielu dziedzinach budownictwa, m.in. budownictwie mostowym czy halach przemysłowych. W takich miejscach również wykonuje się wiercenie w betonie oraz cięcie betonu. Sprawdza się on tam, gdzie występują znaczne rozpiętości elementów konstrukcyjnych oraz spore obciążenia.

Profesjonalną obróbkę betonu wykona dla ciebie firma Santona – Wiercenie w betonie.