Skip to content Skip to footer

Graficzne schematy instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna w budynku to jeden z najważniejszych elementów, którego precyzyjny projekt, a następnie właściwe wykonanie stanowi nie tylko zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci elektrycznej, ale też jest gwarancją bezpieczeństwa dla osób z lokalu korzystających.

Schematy instalacji elektrycznych

W celu zapewnienia jednoznacznego odczytu wszelkich planów schematy instalacji elektrycznych tworzy się przy użyciu uniwersalnych symboli graficznych. Za ich pomocą elektryk nanosi na plan lokalizacje wszystkich elementów składowych instalacji.

Prawidłowo skonstruowany plan sieci elektrycznej powinien zawierać wszelkie elementy danej instalacji, między innymi, żarówki,łączniki różnego typu, przyciski łączeniowe, gniazda wtyczkowe, antenowe, a także liczniki energii i rozdzielnice oraz bezpieczniki. W schemacie instalacji elektrycznej bezwzględnie ująć należy połączenia przewodów i dokładnie przedstawić ścieżki ich doprowadzenia.

Dobry projekt instalacji elektrycznej

Odpowiednie rozplanowanie gniazd i łączników to istotny element, mający wpływ na organizację całego ruchu wewnątrz budynku i komfort korzystania z sieci przez użytkowników lokalu.

Prawidłowo nakreślony schemat instalacji elektrycznej stanowi punkt wyjścia dla wszelkich podejmowanych działań nie tylko w trakcie budowy. Jest to także podstawa pozwalająca na bezpieczne wprowadzanie zmian w gotowym już budynku.

Projektant instalacji

Bez wątpienia projekt całej instalacji elektrycznej i wykonanie jej rysunku technicznego należy powierzyć elektrykowi, który posiada odpowiednie w tym zakresie uprawnienia.

Właściwe przedstawienie koncepcji instalacji na dokumencie, jakim jest schemat graficzny, jest podstawą dla określenia bezpieczeństwa korzystających z danych lokali osób.

Leave a comment