Skip to content Skip to footer

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to doskonała alternatywa dla tradycyjnego szamba. Budowa oczyszczalni w pierwszej fazie związana jest z większymi kosztami, lecz w dłuższej jest o wiele bardziej opłacalna aniżeli szambo.

Etapy oczyszczania ścieków

1. W osadniku glinianym o jednej lub wielu komorach dochodzi do procesów biochemicznych. Procesy te wywołane są poprzez działanie bakterii beztlenowych, floatację oraz sedymentację. Tym samym część osadu ulega fermentacji i rozkładana jest na proste związki rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne sole mineralne. Po upływie trzech dni część ścieków, która nazywana jest inaczej szarą wodą przepływa wprost do studzienki rozdzielczej.

2. Drugi etap oczyszczania ścieków rozpoczyna się wraz z przepłynięciem klarownych ścieków przez osadnik gliniany i ich dalszemu oczyszczeniu już w warunkach tlenowych. Wtedy mamy do czynienia z ekologicznym neutralizowaniem zanieczyszczeń groźnych dla środowiska.

Rodzaje oczyszczalni

1. Oczyszczalnie drenażowe
Oczyszczalnie tego typu charakteryzują się prostą konstrukcją, niskimi kosztami użytkowania oraz łatwą obsługą. Technologia z drenażem rozsączającym wymaga niezwykle przepuszczalnego gruntu i odpowiedniego poprowadzenia w podłożu wszelkich rur drenarskich. Rurami drenarskimi ścieki przepływają do uprzednio przygotowanego poletka filtracyjnego. Wielkość poletka filtracyjnego uzależniona jest od ilości ścieków, a także liczby użytkowników oczyszczalni ścieków. Na jednego mieszkańca przeznacza się około 15 m rury z PVC, która posiada średnicę 110 mm.

2. Domowa oczyszczalnia ścieków z filtrem piaskowym lub żwirowym
Takie oczyszczalnie najczęściej stosowane są kiedy mamy do czynienia z gruntem bardzo słabo przepuszczalnym lub kiedy to poziom wód gruntowych jest nadzwyczaj wysoki. W przypadku gruntu słabo przepuszczalnego gleba jest usuwana, a następnie zastępowana jest piaskiem lub też żwirem. Taka warstwa piasku czy żwiru tworzy naturalny filtr. Kiedy poziom wód gruntowych jest za wysoki budowana jest przepompownia ścieków, a później tak zwany kopiec filtracyjny.

3. Oczyszczalnie przydomowe biologiczne
Posiadają one budowę kompaktową i mogą być postawione bez względu na rodzaj gruntu czy poziom wód gruntowych. Niestety z oczyszczalnią biologiczną związane są wysokie koszty inwestycyjne.

Domowa oczyszczalnia ścieków – dofinansowanie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków kosztują niemalże identycznie jk tradycyjne szamba. Koszt oczyszczalni można zmniejszyć pozyskując dotację ze środków gminnych. Potencjalni użytkownicy mają szansę pokryć nawet do 90% kosztów całkowitych. Oczyszczalnie przydomowe to inwestycja na lata.