Skip to content Skip to footer

Hałas, który da się zmierzyć

Hałas jest zjawiskiem wszechobecnym. Współczesne zagęszczenie ludności tym bardziej sprzyja temu zjawisku. Duża ilość ludzi mieszkających na danym terytorium oznacza bowiem także i duży ruch drogowy, który jest jednym z podstawowych źródeł hałasu. Nie każdy zdaje sobie jednakże sprawę jak negatywny wpływ może mieć hałas na zdrowie. Jak poważne jest to zjawisko mogą zaświadczyć przepisy, które określają dopuszczalny poziom hałasu.

Hałas nie może być zbyt duży

Zjawisko hałasu dla większości ludzi kojarzy się przede wszystkim z obecnością środków transportu w środowisku, w którym zamieszkują ludzie. Skrajnym przykładem źródła emisji tego zjawiska są przede wszystkim lotniska, tak cywilne, jak i wojskowe. Poziom hałasu, jaki powstaje w ich rejonie jest zdecydowanie najwyższy.

Nie zmienia to jednakże faktu, że nawet zwykły ruch drogowy może emitować hałas o zbyt dużym poziomie. Wiedzą to doskonale zarządy dróg, które zobowiązane są przeprowadzać okresowo pomiary hałasu na dworze w sąsiedztwie podlegających im dróg. Jeśli pomiary wykażą, że poziom hałasu w danym rejonie przekracza normy, to są w takiej sytuacji zobowiązani do zamontowania ekranów dźwiękoszczelnych, w celu uchronienia okolicznych mieszkańców przed jego negatywnym wpływem.

Hałasy są naokoło nas

Jednakże nie tylko ruch drogowy może być źródłem hałasu. Mogą nim być bowiem również przedsiębiorstwa. Szczególnie zaś sprawdzane są firmy, zlokalizowane w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Mieszkańcy, uskarżający się na nadmierny hałas z ich strony często zwracają się do lokalnych władz z prośbą o interwencję.

Te z kolei nie mogą pozostawić takich zgłoszeń bez reakcji. Zlecają więc pomiary hałasu na dworze we wskazanych przez mieszkańców lokalizacjach, weryfikując w ten sposób czy doniesienia są prawdziwe. Jeśli przypuszczenia potwierdzą się władze mają prawo nałożyć na dany podmiot zobowiązanie w formie decyzji, mówiące o konieczności wprowadzenia rozwiązań ograniczających poziom emitowanego hałasu.

Małe firmy także emitują hałas

Zdziwić się mogą także drobni przedsiębiorcy, w tym mechanicy samochodowi. Jeśli bowiem w pobliżu miejsca ich działalności znajdują się domy mieszkalne, a zamieszkujące tam osoby uskarżają się na nadmierny hałas ze strony takich przedsiębiorców, to również i oni mogą być zobowiązani do podjęcia działań ograniczających emisję hałasu.

Przeprowadzone pomiary hałasu na dworze dają w takich sytuacjach adekwatną odpowiedź na to pytanie. Z hałasem nie ma bowiem żartów – zignorowanie nakazu jego ograniczenia oznaczać może bowiem dotkliwą karę finansową.

Leave a comment