Skip to content Skip to footer

Korzystanie z lamp oświetlenia awaryjnego

Każda nieruchomość, która ma być oddana do użytku musi spełnić określone wymagania. Przede wszystkim budynek powinien być nie tylko komfortowy w użytkowaniu, ale również gwarantować bezpieczeństwo wszystkim osobom znajdującym się w jego wnętrzu. Jednym z elementów systemu bezpieczeństwa w nieruchomości są lampy oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne

Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem stwierdzenie, że lampy oświetlenia awaryjnego wykorzystywane są w budynku, jeżeli w wyniku awarii zostanie odcięty prąd z głównego źródła zasilania. Oznacza to, że tego rodzaju lampy chronią użytkowników przed losowymi i niebezpiecznymi sytuacjami. W tym miejscu można podkreślić, że omawiane lampy pełnią dwie kluczowe z punktu widzenia użytkowników budynków funkcje. Jakie?

Sposób, w jaki wykorzystane zostanie oświetlenie awaryjne w głównej mierze jest uzależniony od natury awarii. Jeżeli przyczyna utraty dostępu do głównego źródła zasilania może stanowić poważne zagrożenie oświetlenie awaryjne musi być wykorzystane do przeprowadzenia sprawnej ewakuacji osób przebywających na terenie nieruchomości. Nie jest to jednak jedyna możliwość.

Może się okazać, że przyczyna utraty oświetlenia nie stanowi żadnego zagrożenia i może być usunięta w stosunkowo krótkim czasie. W takiej sytuacji lampy oświetlenia awaryjnego mogą być wykorzystane jak klasyczne oświetlenie. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby przebywające w budynku będą mogły kontynuować wykonywane przez siebie czynności. Co jeszcze warto wiedzieć?

Gdzie lampy są obowiązkowe?

Kolejna kwestia, nad którą warto się pochylić to obowiązkowość oświetlenia awaryjnego w nieruchomościach. Co do zasady tego rodzaju oświetlenie musi być koniecznie zamontowane, jeżeli w budynku w tym samym czasie może przebywać więcej niż 200 osób.

Ponadto ustawodawca zakłada, że lampy awaryjne muszą znaleźć się w budynkach, w których utrata dostępu do głównego źródła zasilania może prowadzić do pojawienia się poważnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, dla środowiska naturalnego, czy też prowadzić do poważnych strat materialnych.

Montaż lamp awaryjnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko niewielka część lamp może być określana jako awaryjna. Aby tak się stało, oświetlenie musi spełniać odpowiednie normy. Podstawową cechą tego rodzaju lamp jest zdolność do korzystania z niezależnych źródeł energii. Jest to konieczne, jeżeli system oświetlenia ma zadziałać w sytuacji zagrożenia.

Dodatkowo należy pamiętać, że tego rodzaju lampy muszą być montowane w prawidłowo dobranych miejscach. Powinny się one znajdować 2 metry nad podłogą oraz być umiejscowione w pobliżu klatek schodowych, drzwi wejściowych, w pobliżu skrzyżowań korytarzy, czy też pobliżu miejsca składowania sprzętu gaśniczego

Leave a comment