Skip to content Skip to footer

Na czym oszczędzać budując dom?

Zużycie energii jest zminimalizowane. To dom energooszczędny. Koszt budowy jego okazuje się optymalny, a wygoda dla mieszkańców na najwyższym poziomie. Osiąga się to poprzez właściwą alokację surowców i rozwiązań. Oszczędność energii w domu polega na zużyciu mniejszej ilości zasobów dla osiągnięcia podobnych efektów.

Co to znaczy dom energooszczędny?

Dom, w którym zużycie energii kształtuje się na poziomie kilku procent w stosunku do technologii domów tradycyjnych nazywa się energooszczędnym, a nawet pasywnym. Jest praktycznie niezależny od zewnętrznych źródeł energii. Dlatego budowa domów energooszczędnych jest to ważna wytyczna w obliczu nadciągających falami kryzysów energetycznych. Priorytetem jest wykorzystanie zasobów odnawialnych przy wsparciu materiałów, które gwarantują należyta izolację termiczną.

Jak obniżyć koszty na kolejnych etapach powstawania domu energooszczędnego?

Faza projektowa

Firmy budowlane oferują zestaw typowych projektów dzięki, którym Budowa domów energooszczędnych jest szybsza i pomija długi proces projektowania dedykowanego. Oczywiste jest, że typowe rozwiązanie usuwa szereg problemów. Większość niezbędnych materiałów została zaplanowana i obliczona. Oszacowano czas budowy. Zapewniono najważniejsze instalacje.Możliwe jest również opracowanie indywidualnego projektu. Ale wtedy będzie droższy dom energooszczędny Koszt budowy wzrośnie o dodatkowe godziny spędzone na dostosowaniu projektu do indywidualnych zaleceń zamawiającego.

Materiał — kolejny punkt oszczędności

Najcelniejszym rozwiązaniem będzie zamówienie wszystkich materiałów u jednego dostawcy. Hurtowe zakupy otwierają drogę do poważnych negocjacji, a każdy wywalczony procent przekłada się na poważne kwoty. Zbudowanie domu energooszczędnego pochłania spore zasoby — rachunek jest prosty — każde 10% od 1 000 000, to sto tysięcy.

Obiecująca technologia

Fasada, konstrukcja dachowa i inne elementy zawierają kilka, a nawet kilkanaście technologii wykonania i warto je optymalizować w domu energooszczędnym, tak by koszt budowy nie rósł nadmiernie.

Sprawdzeni wykonawcy

Tylko organizacje z doświadczeniem w budownictwie mogą zagwarantować wykonanie na maksymalnym poziomie przy zachowaniu realnych kosztów robocizny.

Jak opłacalny jest energooszczędny dom?

Tak jak składowa wszystkich poniesionych kosztów.

Leave a comment