Skip to content Skip to footer

Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę podpisując umowę z deweloperem?

Umowa deweloperska jest niezbędna, gdy kupujący chce nabyć mieszkanie z rynku pierwotnego. Jest to dokument, który określa prawa i obowiązki każdej ze stron umowy. O czym należy pamiętać, by umowa deweloperska prawidłowo zabezpieczała kupującego?

Umowa deweloperska – co to jest?

Kupując nieruchomość z rynku pierwotnego nie zawsze możemy nabyć ją od razu. Często kupujący decydują się na mieszkanie już w fazie budowy bloku. W takiej sytuacji umowa deweloperska jest niezbędna, by zabezpieczyć kupującego. Trzeba jednak pamiętać, że jest to również zobowiązanie nabycia nieruchomości, z którego wycofanie się będzie obciążało karami umownymi nabywcę.

Kancelaria notarialna, która sporządza umowę w formie aktu notarialnego zadba, by znalazły się w niej wszystkie konieczne dane. W umowie deweloperskiej musi zostać opisana nieruchomość. Stan prawny nieruchomości, powierzchnia działki czy obciążenia, które na niej ciążą.

Kancelaria notarialna musi bardzo dokładnie opisać przedmiotowe mieszkanie. Zakładając, że mieszkanie jeszcze nie powstało należy opisać je zgodnie z planami. Ważne jest podanie miejsca, w którym lokal będzie się znajdował (kondygnacja), niezbędne jest opisanie układu pomieszczeń. Ważny jest również sposób pomiaru pomieszczeń oraz standard jego wykończenia.

Kolejnym elementem umowy deweloperskiej jest ustalenie terminu zakończenia prac budowlanych oraz terminu, do którego najpóźniej musi odbyć się przeniesienie praw własności.

Dlaczego umowa deweloperska jest ważna?

Kupując nieruchomość bardzo często klient wspiera się kredytem hipotecznym. Umowa deweloperska jest podstawą do rozpoczęcia starań o kredyt. To na jej podstawie bank określi wartość kredytu, który może przyznać na zakup mieszkania.

Koniecznie trzeba również pamiętać, że umowa deweloperska nakłada na dewelopera wiele obowiązków. Warto pamiętać, by kancelaria notarialna dokładnie opisała ustalenia, na które przystaną strony umowy.

Bardzo ważnym elementem umowy jest opis lokalu. Należy zwrócić uwagę, by umowa zawierała nie tylko stwierdzenie, co zostanie wykonane w lokalu, ale również jakie materiały budowlane zostaną wykorzystane. Może mieć to ogromne znaczenie dla kupującego. W kwestiach spornych to właśnie umowa deweloperska będzie dowodem na nie wywiązanie się z postanowień.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.

Leave a comment