Skip to content Skip to footer

Zanieczyszczenie gleb i ich monitoring w walce o lepsze środowisko naturalne

W związku z coraz większą ekspansją człowieka, rozwojem przemysłu, a także zwiększaniem wydajności upraw rolniczych zanieczyszczenie gleb i ich monitoring staje się kluczowe dla zachowania jak najlepszych warunków środowiskowych. Nad badaniem i poprawą stanu gleb pracują specjalnie powołane organy państwowe.

Jakie są przyczyny zanieczyszczeń gleby i wód gruntowych?

Największym problemem, z jakim stosowne służby muszą się na co dzień mierzyć jest ogromna ilość inwestycji przemysłowych, które generują wiele szkodliwych związków chemicznych, systematycznie odprowadzanych do otoczenia.

Drugim zagadnieniem powodującym coraz większe zanieczyszczenie gleb i ich monitoring jest tu niezwykle ważny do lat staje się transport drogowy, gdzie po całym kraju przemieszczają się niezliczone ilości samochodów wydzielających szkodliwe spaliny. Poważnym problemem są także bazy paliwowe oraz stacje obsługi floty ciężarowej.

Za odprowadzanie zanieczyszczeń chemicznych do gleby i wód gruntowych odpowiedzialne są również elektrownie i elektrociepłownie, które w procesach spalania produkują energię, konieczną do życia i prowadzenia praktycznie każdej działalności.

W jaki sposób zanieczyszczenia różnego rodzaju przedostają się do gleby?

Głównym sposobem przenoszenia zanieczyszczonych pyłów pochodzących z produkcji przemysłowej są opady atmosferyczne, które mogą je przenosić na znaczne odległości. Wraz z deszczem lub śniegiem zanieczyszczenia przedostają się wprost do ziemi, wnikając w jej głębsze struktury, także do podskórnych wód gruntowych.

Zagrożenie zanieczyszczeniem szkodliwymi substancjami niosą wszelkie zlewiska, takie, jak spływy z dróg, z pól uprawnych, gdzie masowo stosuje się pestycydy, niekontrolowane odpływy wód opadowych ze składowisk niebezpiecznych odpadów, a także wielkie tereny wykorzystywane jako składy śmieci.

Jakie zagrożenia dla środowiska naturalnego niosą niekontrolowane zanieczyszczenia?

Zanieczyszczenie gleb i ich monitoring jest niezwykle ważną dziedziną, ponieważ nadmierne stężenia szkodliwych związków chemicznych, także innych odpadów mogą prowadzić do nieodwracalnej degradacji środowiska naturalnego.

Nie tylko chemikalia są dużym zagrożeniem, równie niebezpieczne są skażenia biologiczne, które mogą prowadzić do nadmiernego rozwoju bakterii chorobotwórczych, a także różnego rodzaju niebezpiecznych dla zdrowia pasożytów.

Jednym z zagrożeń dla prawidłowej struktury gleby są odpady po budowlane w postaci dużych ilości gruzu, który ma niekorzystny wpływ na jakość ziemi.

Leave a comment